Persconferentie van de premier live op tv en livestream

Persconferentie van de premier live op tv en livestream De Nederlandse premier houdt vaak een persconferentie. Op zijn agenda staat wekelijks minstens één persconferentie, namelijk de vaste nieuwsconferentie op vrijdagmiddag na afloop van het kabinetsberaad. Daarnaast houdt de Nederlandse premier dikwijls ingelaste persconferenties naar aanleiding van grote politieke gebeurtenissen en rampen. Een beroemd voorbeeld is de coronacrisis. Daarbij geven de premier en de overige kabinetsleden extra veel persconferenties om het Nederlandse volk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus. Op welke zender is zo'n persmoment live op televisie te zien? Hoe kan men zo'n persconferentie van de premier op het internet volgen via een livestream? En hoe is de geschiedenis van de persconferentie van de minister-president in Nederland verlopen?

Persconferentie bij crisisberaad

Na afloop van een spoedberaad geeft het kabinet meestal een toelichting aan de pers, waarin men de stand van zaken en de maatregelen toelicht. Bij zo'n persconferentie, bijvoorbeeld over het coronavirus, is doorgaans behalve de minister-president ook de coördinerende vakminister aanwezig. Deze nieuwsconferenties zijn te volgen op tv en via een online livestream.

Hoe laat begint een crisispersconferentie doorgaans?

Hoe laat begint een persmoment van van de premier na een crisisberaad? Dat ligt aan het doel van de persconferentie. Indien de premier een zo groot mogelijk publiek wil informeren over nieuwe maatregelen, dan kiest men ervoor om het persmoment om 19u00 's avonds te laten plaatsvinden (dat is in de coronacrisis meestal het geval). Indien er weinig groot nieuws is, dan is een persmoment na een crisisberaad ook weleens om 18u00. Wanneer er in een crisis juist groot 'breaking news' midden op een dag is, dat zo snel mogelijk verteld moet worden, dan is het ook op elk ander moment van de ochtend of middag een persconferentie wordt georganiseerd.

Live op tv en livestream: persconferentie

Persconferentie live op tv: welke zender?

Op welke tv-zender is een persconferentie van de regering live te zien? Elk persmoment is in principe te bekijken via de themakanalen NPO Nieuws en NPO Politiek (en online via de livestream van NPO Start). Wanneer er groot nieuws is of belangrijke nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan is het persmoment ook te live op tv te zien bij onder meer de zenders NPO1 (Nederland 1), RTL4 en SBS6.

Livestream persconferentie

De live-uitzending van een persmoment van de premier is ook via een livestream op het internet bekijken. Er wordt bijvoorbeeld een gratis livestream van de toespraak verzorgd door NPO Start.

Terugkijken persconferentie premier

Terugkijken persmoment via NPO Start (Gratis)

De persconferentie van minister-president kan iedereen een week lang terugkijken via een stream van NPO Politiek bij NPO Start.

Terugkijken NPO Plus

Wie een abonnement heeft op NPO Plus kan elke tv-uitzending van de Nederlandse publieke omroep een jaar lang op een stream terugkijken. Abonnees kunnen dus de nieuwsconferentie van minister-president op NPO Politiek 365 dagen lang terugkijken met zo'n stream.

Historie: Wekelijkse persconferenties van de Nederlandse premier

Nederlanders zijn eraan gewend dat hun premier minstens één keer per week een persconferentie geeft. In veel andere landen bestaat die gewoonte niet. Hoe is de traditie in Nederland ontstaan om de minister-president elke week, na afloop van de vrijdagse kabinetsvergadering, een persconferentie te laten geven?

Piet de Jong

De traditie van de wekelijkse persconferentie op vrijdagmiddag begon in januari 1970. Dit werd geïntroduceerd door de toenmalige premier Piet de Jong. Volgens een beroemde anekdote zou zijn vrouw de aanstichter zijn van deze traditie. Hoe was namelijk de situatie, voordat er zo'n wekelijkse nieuwsconferentie van de minister-president bestond? Na afloop van de vrijdagse kabinetsvergadering werd premier De Jong toen meestal veelvuldig gebeld door journalisten, die aan hem probeerden te ontlokken wat er tijdens de vergadering was besproken. Mevrouw De Jong ergerde zich eraan, dat haar man hierdoor op de vrijdagavond bijna de hele tijd, ook tijdens het eten, aan de telefoon zat. Ze vroeg zich hardop af of Piet dat niet efficiënter kon organiseren.

De premier werd hierdoor aan het denken gezet en besloot een wekelijkse persconferentie op vrijdagmiddag te gaan organiseren. Zo kon hij in één keer aan alle belangrijke media melden wat hij kwijt wilde over de kabinetsvergadering en kon men hem daarover vragen stellen. En ja, op deze manier hield hij voortaan heel wat vaker tijd over om op vrijdagavond rustig met z'n vrouw te kunnen eten, zonder tussendoor steeds te moeten telefoneren.

Transparantie

Natuurlijk was dat eten met mevrouw De Jong niet de enige reden om wekelijks zo'n persconferentie te organiseren. Er was ook de roep van de tijdgeest: rond 1970 werd er in Nederland door de kiezers veel meer openheid verlangd van de politiek, dan men voorheen gewend was. Zo'n openbare persconferentie paste daar goed bij. Ook de premiers die na Piet de Jong kwamen, hebben de gewoonte van dat wekelijkse persmoment op vrijdagmiddag behouden.

Overige persconferenties

Naast die wekelijkse persconferentie geeft de minister-president ook dikwijls andere persconferenties. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een grote ramp is gebeurd, of als er nieuw politiek beleid wordt gepresenteerd, zoals nieuwe bezuinigingen, of bijvoorbeeld noodmaatregelen bij het coronavirus.

Livestream persconferentie premier (wekelijks op vrijdag)

Livestream NOS

Elke persconferentie van de premier wordt live op het internet uitgezonden door de publieke omroep via een livestream. Met zo'n livestream is zo'n persconferentie van de premier live te bekijken op bijvoorbeeld een smartphone, tablet, desktopcomputer of laptop. De livestream is geheel gratis.

Livestream op site en app

Zo'n livestream van het persmoment is te vinden op de site van de NOS. Doorgaans is er een link naar zo'n livestream op de voorpagina van de site te vinden. Ook is er zo'n link naar de livestream gewoonlijk te vinden in de rubriek 'nieuws'. Eveneens is die livestream van de nieuwsconferentie van de premier te vinden op de NOS-app.

Hoe laat?

Hoe laat begint zo'n livestream van de premier? Dat staat op de dag van de persconferentie altijd gemeld op de site van de NOS, zodra het tijdstip bekend is gemaakt door de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst). Vaak begint de livestream van de nieuwsconferentie van de premier op vrijdagmiddag rond 15u30.

Live op NPO Politiek (tv en livestream) en terugkijken

De persconferentie van de premier wordt doorgaans ook live uitgezonden op de tv-zender NPO Politiek. De uitzending van de vaste vrijdagse persconferentie wordt op die zender op vrijdagavond meermaals herhaald. De herhalingen zijn gewoonlijk om 18u00, 20u00, 22u00 en 0u00. Behalve het vaste vrijdagse persmoment, zendt NPO Politiek doorgaans ook alle andere persconferenties van de premier live uit. De tv-zender NPO Politiek zit bij veel tv-aanbieders in hun standaard zenderpakket voor digitale tv.

Livestream NPO Politiek

Er is ook een gratis livestream van NPO Politiek te vinden op de site van de NOS. Ook kan men die zender gratis live online via een livestream bekijken op de site van NPO Start. Indien men de tv-zender live op een smartphone wil bekijken, dan kan men dat doen via een gratis livestream op de NPO Start-app. Via die app kan men elke uitzending (en dus ook de nieuwsconferenties van de minister-president) gratis een week lang terugkijken. Eveneens is er een livestream van die zender te vinden op de app van de betaalde streamingdienst van de publieke omroep: NPO Plus. Daarop kunnen abonnees een jaar lang elke uitzending terugkijken.

Livestream NLZIET (hele EU)

Eveneens kan men de zender NPO Politiek, waarop de nieuwsconferenties van de minister-president live te zien zijn, ook online via een livestream bekijken van NLZIET. Die livestream is te bekijken via hun site en via hun website. Dit is wel een dienst waar men een betaald abonnement op dient te hebben, om daarmee per livestream tv te kunnen kijken. Hun livestream van NPO Politiek is in de hele EU te bekijken.

Terugkijken via NPO Start

Elke nieuwsconferentie van de minister-president kan men ook zeven dagen terugkijken via een stream van NPO Start.

Livestream Go App (Ziggo)

Het is ook mogelijk om een persconferentie van de premier via een livestream van de Go App (online tv) te bekijken. De zender NPO Politiek zit namelijk in het standaardpakket van digitale tv bij Ziggo. Klanten van Ziggo kunnen de zenders die zij thuis live op tv kunnen ontvangen, ook online bekijken via een livestream op de Ziggo Go App. Zo'n livestream op die Go App van Ziggo kan men in de hele Europese Unie bekijken. Dit is dus handig voor klanten van Ziggo die op vakantie in zo'n ander EU-land toch live de tv-uitzending van het permoment van de minister-president willen bekijken. Zo'n livestream is ook in diverse landen buiten de EU te bekijken, waaronder Noorwegen en Groot-Brittannië. In veel andere landen buiten de EU is de livestream geo-restricted. Dat houdt in dat de livestream daar dus niet bekeken mag worden.

Stream terugkijken bij Go App

Bij de Go App kan men ook zeven dagen lang de tv-uitzending via een stream terugkijken.

Livestream iTV-app (KPN)

Bij KPN zit de zender NPO Politiek eveneens in het standaardpakket voor digitale tv. Klanten van KPN kunnen die zender, behalve live thuis op hun televisietoestel, ook online live in de hele EU bekijken via een livestream op de iTV-app (een app voor smartphones). Eveneens kunnen zij per livestream naar de uitzendingen kijken via de website Interactieve Tv (die site is geschikt voor als men de stream van zo'n uitzending van een persconferentie op een desktop computer wil bekijken). Deze dienst is dus erg handig voor mensen die elders in Europa op vakantie zijn en toch live naar de Nederlandse tv willen kijken. In de meeste landen buiten de EU is de livestream van iTV geo-restricted.

Situatie anno 2022: premier Mark Rutte

Anno 2022 worden de persconferenties gehouden door premier Mark Rutte (VVD). Als Rutte afwezig is, dan wordt hij doorgaans vervangen door de vice-premier van de op één na grootste partij van de regeringspartijen.

Coronavirus persconferenties en toespraken premier Rutte

In het voorjaar van 2020 stonden de persgesprekken van premier Mark Rutte vanzelfsprekend vooral in het teken van de aanpak van het coronavirus. Vele miljoenen Nederlanders keken naar de nieuwsconferenties van Mark Rutte in deze periode. De afkorting 'persco' werd algemeen bekend begrip, de gebarentolk werd een nationale heldin. Mensen noemende Mark Rutte in die tijd met enige ironie 'het grootste kijkcijferkanon van de Nederlandse televisie'. Een grote vraag die in deze periode telkens rondging in Nederland was: 'Wanneer geeft premier Mark Rutte zijn volgende persconferentie?' Wanneer bekend werd dat Mark Rutte sneller dan voorheen verwacht z'n nieuwe persmoment gaf, dan betekende meestal slecht nieuws: hogere ziektecijfers en strengere maatregelen.

Reguliere persmomenten van minister-president Rutte

Naast de 'extra persmomenten', die door Mark Rutte en Hugo de Jonge doorgaans op maandag of dinsdag werden gehouden, zorgde deze coronacrisis in 2020 en 2021 ook voor meer aandacht voor de 'reguliere persmomenten' van Mark Rutte op de vrijdagmiddag. Die reguliere nieuwsconferenties van Mark Rutte op vrijdag werden op tv alleen door NPO Politiek live uitgezonden. Die zender haalde door deze optredens van Rutte vele malen hogere kijkcijfers dan men al de voorgaande jaren op de vrijdag gewend was. Eveneens bekeek men premier Rutte dan massaal via de livestream. Ook al ging het in die optredens van Rutte vaak veel minder over het coronavirus, toch wilden vele mensen voor de zekerheid live op tv of per livestream naar de nieuwsconferenties kijken, om te zien of premier Rutte toevallig niet toch nog iets nieuws te melden had.

Corona: toespraken Mark Rutte vanuit het Torentje

Naast de persconferenties gaf Mark Rutte in de coronacrisis ook een paar keer een toespraak vanuit het Torentje. Elke toespraak van Mark Rutte over het coronavirus was vanzelfsprekend ook live op tv en via een gratis livestream te volgen. In 2020 gaf Mark Rutte twee keer zo'n toespraak. De eerste toespraak van Mark Rutte was in het voorjaar. De tweede toespraak van Mark Rutte was in december. Mark Rutte was daarmee de eerste premier sinds Joop den Uyl in de jaren zeventig (tijdens de oliecrisis) die op deze manier het Nederlandse volk toesprak.

Lees verder

© 2020 - 2024 Fjodorboekanski, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tv-programma 'Even tot hier' - livestream en terugkijkenTv-programma 'Even tot hier' - livestream en terugkijken'Even tot hier' is een tv-programma van BNNVARA. Het is een show waarin de actualiteit op muzikale en humoristische wijz…
Voetbal 2021: Turkije-Nederland, live op tv en livestreamVoetbal 2021: Turkije-Nederland, live op tv en livestreamIn 2021 speelt het Nederlands elftal twee keer tegen Turkije. Dit zijn een kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampio…
Een kerkdienst volgen via een livestream op het internetEen kerkdienst volgen via een livestream op het internetDankzij het internet is het niet meer per se nodig om in kerkgebouwen aanwezig te zijn, om toch goed allerlei kerkdienst…
Voetbal 2020: Chelsea-Liverpool FC, live tv en livestreamVoetbal 2020: Chelsea-Liverpool FC, live tv en livestreamOp zondag 20 september 2020 wordt in de Premier League de wedstrijd gespeeld tussen Liverpool FC en Chelsea. De Engelse…

Streamingdienst Kijk.nl - gratis online tv kijken bij TalpaStreamingdienst Kijk.nl - gratis online tv kijken bij Talpa'Kijk.nl' is de naam van de streamingdienst van Talpa Media. Hierop kan men online naar de tv-programma's kijken van de…
Disney+: een online streamingdienstDisney+: een online streamingdienstSinds november 2019 is Disney+ beschikbaar voor Nederlandse gebruikers. Disney+ is een betaalde online streamingdienst w…
Bronnen en referenties
  • https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/01/een-halve-eeuw-persconferentie-na-de-ministerraad-732544/
  • https://nos.nl/artikel/132281-elke-vrijdag-persconferentie-premier.html
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister-president_van_Nederland
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_de_Jong_(politicus)
Fjodorboekanski (511 artikelen)
Laatste update: 28-12-2021
Rubriek: Pc en Internet
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.