Persoonsgegevens en internet, privacybescherming op het web

Persoonsgegevens en internet, privacybescherming op het web Persoonlijke gegevens en persoonsgegevens op het internet kunnen mensen jarenlang achtervolgen. Sterker nog, die gegevens kunnen mensen schaden, doordat men spijt heeft van publicatie of doordat de gegevens gewoon onjuist zijn. Ontgoogle die informatie, want bij een sollicitatie zullen de meeste werkgevers nagaan wat ze over jou kunnen vinden op het web. Denk aan Facebook, Linkedin, Twitter, blogs. Je hebt het recht om op het internet vergeten te worden. Ook in 2020 en 2021.

De persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee iemand direct of indirect is te identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, sofinummer, IP-adres, godsdienst of levensovertuiging, ras en politieke gezindheid. Ook een foto geldt als een persoonsgegeven. Hetzelfde geldt voor eigenschappen, opvattingen en gedragingen, wanneer ze iemand onderscheiden van anderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens, AP, is de Nederlandse toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. De Autoriteit AP adviseert de regering en organisaties ter zake en toetst gedragscodes. AP bemiddelt ook in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Voor het in gebreke blijven ten aanzien van de juiste bescherming van persoonsgegevens heeft AP meer sanctiemogelijkheden dan alleen een (hoge) boete opleggen:
  • Het opleggen van een last onder dwangsom.
  • Een berisping.
  • Een verwerkingsverbod (verbod om persoonsgegevens te mogen verwerken). Hiermee kreeg de Belastingdienst te maken, waardoor de Belastingdienst niet langer het BSN-nummer mag gebruiken in het btw-identificatienummer

Ontgooglen, je digitale verleden wissen kan wel degelijk

Als het kwaad geschied is, kunnen allerlei stappen worden gezet om te ontgooglen ofwel je digitale verleden wissen. Maar liever voorkom je deze vaak tijdrovende exercitie. Daarom heeft het College Bescherming Persoonsgegevens de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet ter consultatie uitgegeven. Het doel is helderheid te bieden over de toepassing van de privacywet bescherming persoonsgegevens bij internet publicaties. Bovendien geeft AP praktische adviezen aan betrokkenen over de stappen die zij zelf kunnen zetten om hun persoonsgegevens op internet te beschermen. Want dat blijkt niet altijd even eenvoudig.

Bescherming persoonsgegevens en privacybescherming in 2020 en 2021

Conform de AVG moeten persoonsgegevens op internet zorgvuldig worden behandeld. Voor mensen van wie persoonsgegevens op internet staan, kunnen de consequenties groot zijn, bijvoorbeeld als het gaat om onbewezen verdenkingen of intieme details uit het persoonlijke leven. Zelfs als de gegevens op zichzelf juist zijn, kan door de publicatie op internet een onvolledig beeld ontstaan van een iemand met een negatieve beoordeling tot gevolg. Daarom hebben website beheerders en anderen, die gegevens online publiceren, de plicht om zorgvuldig met die gegevens om te gaan en mogen ze niet zonder toestemming van de betrokkenen gegevens van andere sites overnemen. Ze moeten ook een duidelijk doel hebben als ze persoonsgegevens publiceren. Op verzoek van leden moeten forum beheerders bijvoorbeeld onjuiste of verouderde informatie verwijderen.

Slot

Al met al is dit klare taal. Maar er zijn experts die eraan twijfelen of het ook echt gaat werken. Technisch hoeft het namelijk helemaal geen probleem te zijn en anno 2020 houdt nog niet elke site zich hieraan. Bovendien is de webwereld veel groter dan Nederland. De tijd zal moeten uitwijzen of het werkt en hoeveel grote boetes moeten zijn uitgedeeld voordat alle websitebeheerders wereldwijd zich aan de privacyregels zullen houden.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AVG: Wat is de betekenis van de verantwoordingsplicht?AVG: Wat is de betekenis van de verantwoordingsplicht?Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bestaat voor organisaties een grotere verantwoord…
Blijf op de hoogte met Google AlertsBlijf op de hoogte met Google AlertsWie Google alleen associeert met de overbekende zoekmachine heeft het helemaal mis. Met Google kun je namelijk veel meer…
AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?AVG: Wat zijn de categorieën van persoonsgegevens?Volgens de AVG zijn er 3 verschillende categorieën van persoonsgegevens en een organisatie mag slechts één categorie van…
Googles Street ViewMomenteel rijdt er een auto door Brussel waarop een camera is gemonteerd. Bedoeling is Brussel in kaart te brengen voor…

Persoonlijke pagina met Symbaloo in 2020Persoonlijke pagina met Symbaloo in 2020Symbaloo is Grieks voor verzamelen. Ook in 2020 dit een website, waar je op een leuke manier je persoonlijke startpagina…
Wikipedia heeft enkele sneltoetsen: snel zoekenWikipedia heeft enkele sneltoetsen: snel zoekenWikipedia is de online encyclopedie die veel wordt bekeken. De tijd van dikke encyclopedieën thuis, waar lang voor werd…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-09-2020
Rubriek: Pc en Internet
Subrubriek: Tips en tricks
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.