Oplossen van Wi-Fi problemen

Oplossen van Wi-Fi problemen Een Wi-Fi netwerk wil nog wel eens problemen geven. Je kunt niet inloggen, je ziet het netwerk niet, je verbinding is erg traag of wordt onderbroken, je hebt een zwak signaal, je downloads of het kopiëren van bestanden is erg traag. Deze problemen hebben soms zelfs meerdere oorzaken waar ook goede oplossingen voor bestaan.

Wi-Fi netwerk

Een Wi-Fi netwerk thuis is wel zo praktisch als het goed werkt. Je kunt er al je apparatuur zoals je PC, laptop, tablet en mobiele telefoon mee verbinden. Ook werkt het prima met een draadloze smart TV of een draadloze printer. Helaas kan het gebeuren dat niet alle apparatuur even snel en probleemloos werkt. Er zijn een aantal maatregelen beschikbaar om dit op te lossen.

Wi-Fi toegangspunt

In een Wi-Fi netwerk zul je meestal een toegangspunt hebben. Meestal levert je provider (bijvoorbeeld Ziggo of KPN) een modem waar al standaard Wi-Fi inzit. Zodra je Wi-Fi toegangspunt goed werkt kun er er eenvoudig verbinding mee maken vanaf een apparaat, bijvoorbeeld je laptop of je mobiel. Meestal kun je dan gelijk probleemloos werken en werkt de verbinding prima. Echter soms krijg je te maken met een aantal lastige problemen. Deze problemen worden hieronder omschreven. Daarna worden de oplossingen aangedragen.

Is Wi-Fi wel de oorzaak van traag Internet?

Op een PC of een laptop kun je ervaren dat je internet niet of traag werkt. Dat kan mogelijk aan je Wi-Fi verbinding liggen.
Je zult wel eerst moeten bevestigen of het wel de Wi-Fi verbinding is die de problemen veroorzaakt. Dat bevestigen kan je bijvoorbeeld doen door je apparaat tijdelijk met een netwerk kabel direct op je Wi-Fi router aan te sluiten. Als het probleem zich nog steeds voordoet, dan heb je grote kans dat je Internet verbinding vanaf je router naar je provider de oorzaak is. In dat geval kun je het beste contact opnemen met je provider. Sommige modems hebben een URL waarmee je kunt zien wat de signaal/ruisverhouding van de verbinding met je provider is. Hoge waarden voor de upsstream levels (>50db) wijzen op problemen met de verbinding naar je provider, de apparatuur moet dan hard zenden om gehoord te worden. Je kan ook je internet verbinding testen met Onafhankelijke speed test of Ziggo Speed test. Zodra de snelheid laag is, dan heb je meer kans dat je Internet verbinding de oorzaak is en het wifi netwerk los staat van de problemen die je ervaart.

Meest voorkomende Wi-Fi problemen

Dit is een greep uit de problemen die je kan tegenkomen in een Wi-Fi netwerk. Helaas is het oplossen ervan niet altijd even eenvoudig.
 • Het Wi-Fi netwerk is niet zichtbaar
 • Niet kunnen inloggen
 • De verbinding werkt altijd erg traag
 • Het signaal is zwak
 • De verbinding hapert en valt af en toe weg
 • Het downloaden gaat traag
 • Het draadloos printen werkt niet goed
 • Media afspelen hapert
 • Bestanden kopiëren van netwerk is traag

Wi-Fi netwerk niet zichtbaar

Zodra je het toegangspunt niet te zien krijgt zijn er een aantal mogelijkheden:
 • Het uitzenden van het SSID (de naam van je Wi-Fi netwerk) is verborgen in het toegangspunt
 • Het apparaat gebruikt verouderde drivers voor de Wi-Fi chip
 • Het apparaat gebruikt een Wi-Fi chip die niet compatibel is met jouw toegangspunt
 • Het apparaat staat buiten het bereik van je Wi-Fi netwerk

Niet kunnen inloggen

Zodra je niet kunt inloggen zijn er een aantal mogelijkheden die dat probleem veroorzaken:
 • Je gebruikt een verkeerd wachtwoord
 • Je voert vreemde tekens zoals #%& in die niet goed worden doorgegeven in het invoerveld van het wachtwoord
 • Je apparaat gebruikt een verouderd of niet het juiste veiligheidsprotocol (WPA2-PSK)

Verbinding werkt altijd erg traag

 • Het apparaat (PC, laptop) gebruikt verouderde drivers voor de Wi-Fi chip
 • Je Wi-Fi toegangspunt gebruikt verouderde firmware
 • Je apparaat staat te ver van je toegangspunt
 • Er bevinden zich te veel obstakels tussen je toegangspunt en aan te sluiten apparaat
 • Je Wi-Fi chip werkt slecht samen met je toegangspunt
 • Andere apparatuur stoort de verbinding

Zwak signaal / verbinding hapert en valt af en toe weg

Een niet stabiele Wi-Fi verbinding heeft ook weer vele mogelijke oorzaken:
 • Andere apparatuur stoort de verbinding
 • Je apparaat staat te ver van je Wi-FI toegangspunt
 • Het apparaat gebruikt verouderde drivers voor de Wi-Fi chip
 • Je Wi-Fi toegangspunt gebruikt verouderde firmware
 • Er bevinden zich te veel obstakels tussen je toegangspunt en aan te sluiten apparaat
 • Je Wi-Fi chip werkt slecht samen met je toegangspunt

De meeste apparatuur kan de sterkte van het Wi-Fi signaal weergeven. Meestal levert een ontvangst boven de 30-40% geen directe problemen (anders dan een wat tragere werking) op. Het kan ook voorkomen dat de verbinding gaat haperen en soms wegvalt. In sommige gevallen zul je dat niet direct doorhebben zoals bij een draadloze printer op zolder die net iets te ver van je toegangspunt staat. Probeer er in ieder geval eerst achter te komen hoe sterk het signaal is bij het apparaat, draadloze printers hebben meestal ook een menu waar de draadloze informatie zoals de signaalstertke kan worden opgevraagd en worden afgedrukt. Soms kan een kleine verschuiving in de opstelling van de printer al veel uitmaken in de ontvangst dus iets schuiven of verzetten is zeker de moeite waard als je dit al niet geprobeerd had.

Oplossingen

Zoals is aangegeven zijn er tal van oorzaken te benoemen. Dit maakt het oplossen van het probleem soms ook wat lastiger. Het is dan zaak om nauwkeurig alle mogelijke oorzaken stap voor stap te elimineren. De volgende tabel geeft een algemene omschrijving voor de oplossing per oorzaak, je zult zelf voor de apparatuur in kwestie (PC, laptop, telefoon, TV) nog wel meer informatie moeten zoeken bij de leverancier via Google bijvoorbeeld. Doe dit wel op een laptop of PC die wel goed verbonden is, bijvoorbeeld nog even met een kabel.

Niet kunnen inloggen

Meestal staat het wachtwoord van je toegangspunt op de achterkant geprint als je het toegangspunt kreeg van een internet provider. Zodra je het toegangspunt zelf hebt aangeschaft en ingesteld zal je zelf ook het wachtwoord hebben opgegeven en hopelijk ergens hebben genoteerd. Soms komt het voor dat je het wachtwoord niet goed kunt invoeren bijvoorbeeld omdat het invoerapparaat een bijzonder leesteken (bijvoorbeeld een ~ of #) niet goed verwerkt. Probeer dan ook eens het wachtwoord in een veld in te voeren wat gewoon wordt weergegeven op het apparaat - op die manier weet je zeker of het ingegeven wachtwoord ook echt klopt. Zodra je nog steeds niet kunt inloggen op je toegangspunt wordt dat mogelijk veroorzaakt omdat het apparaat niet het goede veiligheidsprotocol gebruikt of kan gebruiken. Een voorbeeld is het verouderde WEP (Wired Equivalent Privacy) protocol. Tegenwoordig gebruiken de Wi-Fi routers altijd het nieuwere WPA(2) (Wi-Fi Protected Access) protocol. Je zult dan thuis meestal de WPA(2)-personal variant gebruiken waarbij de pre-sharedkeymode (PSK) modus gebruikt wordt. pre-shared betekent gewoon dat het wachtwoord van te voren (pre) gedeeld (shared) moet zijn en dat je het dus een keer moet invoeren. Deze modus staat ook wel bekend als WPA2-PSK. Binnen de WPA2-PSK zijn er weer twee mogelijkheden tot versleuteling, de AES en de TKIP manier. Om te kunnen inloggen zal dan meestal de keuze/instelling WPA2-PSK AES + TKIP het beste werken. Als jouw apparaat dat niet ondersteunt heb je wellicht een andere Wi-Fi aansluiting nodig. Soms kan dit met een aparte USB dongle of een insteekkaart. Let er dan goed op dat een Wi-Fi USB dongle of insteekkaart wel compatible is met jouw Wi-Fi router en met het operating system (exacte versie b.v. Windows 8.1) waar je de dongle wilt gebruiken.

Het apparaat gebruikt verouderde drivers voor de Wi-Fi chip

Je zult via het internet op zoek moeten gaan naar nieuwe drivers. Voor PC's en laptop's zijn er vaak support sites van de leverancier waar je het apparaat kunt aanmelden via je serienummer of soms via een download applicatie. De site zal dan alle nieuwe drivers als download laten zien. Als je via de leverancier geen driver kunt vinden, kan je in Windows via de Device Manager opvragen welke type Wi-Fi chip gebruikt wordt (bijvoorbeeld: NETGEAR WNA3100 N300 Wireless USB Adapter) en die omschrijving gebruiken bij je Google zoekopdrachten met als extra keyword driver.

Pas dan overigens op de nep-download sites die je alleen maar een virus aanbieden. Voor mobiele apparatuur ben je vaak afhankelijk van een nieuwe versie van het operating systeem iOS of Android. Met andere apparatuur zul je via de naam en het type nummer kunnen zoeken of er nieuwe Wi-Fi driver downloads of firmware upgrades beschikbaar zijn. Smart TV's hebben vaak ook een aparte functie in het menu (bijvoorbeeld: support) om nieuwe firmware te downloaden die ook de Wi-Fi aanstuurt.

Je Wi-Fi toegangspunt gebruikt verouderde firmware

Je zult via het internet op zoek moeten gaan naar nieuwe firmware voor je toegangspunt. Via de administratie interface op je toegangspunt is het dan mogelijk om deze firmware te installeren. Een handig tip voor het vinden van het adres van de administratie interface is het opzoeken van je netwerk informatie in Windows. De administratie interface zit meestal op het adres wat men het Gateway Adres noemt, dit eindigt meestal ook op een .1 nummer. Bijvoorbeeld 192.168.10.1. Je kan dan in je browser gewoon http://192.168.10.1 typen of https://192.168.10.1. Je zult daarna wel een user en wachtwoord moeten intypen. Dit is meestal een ander wachtwoord dan het wachtwoord dat is ingesteld voor het Wi-Fi netwerk. Standaard stelt men dat vaak in op de username admin en ook het wachtwoord admin (dat is overigens niet erg veilig als je dat gebruikt). Vaak staan de standaard username en het wachtwoord in de handleiding die men bij de apparatuur levert.

Je apparaat staat te ver van je toegangspunt

Het is ook mogelijk dat er te veel obstakels (muren, verdiepingen) tussen je toegangspunt en aan te sluiten apparaat zijn. Zodra het signaal te zwak wordt voor een stabiele verbinding kun je overwegen om een Wi-Fi repeater of wifi-range-extender aan te schaffen. Deze apparaten zijn niet erg duur meer (20-30 euro) en zijn relatief eenvoudig te installeren. Zorg er wel voor dat de Wi-Fi repeater zelf een goed signaal kan ontvangen. Besef je ook dat de Wi-Fi repeater dus ingesteld moet worden, die zal via de setup minimaal toch het wachtwoord moeten weten van je Wi-Fi netwerk. De Wi-Fi repeater biedt zich meestal aan als een extra toegangspunt met een andere naam die je zelf kunt instellen. Zorg er ook voor dat je apparaat daarmee (automatisch) verbind en niet per ongeluk het zwakke signaal weer selecteert omdat dat ingesteld staat als het standaard netwerk anders blijf je dezelfde problemen houden. Met andere woorden is het dus niet genoeg om alleen maar de Wi-Fi repeater aan te zetten/in het stopcontact te doen, je zult de eerste keer ook de installatie moeten doorlopen.

Wi-Fi netwerk niet zichtbaar

Het is mogelijk dat de naam van het toegangspunt verborgen is. Dit is meestal een instelling in je toegangspunt wat aangepast kan worden.Via de administratie interface op je toegangspunt is het dan mogelijk om deze instelling aan te passen. De naam van je toegangspunt heet meestal SSID (Service Set Identifier) en vind je meestal bij de algemene Wi-Fi instellingen. Soms staat er bijvoorbeeld een optie bij om het SSID te verbergen (hide). Die optie moet dus uitstaan. Een andere oorzaak kan de netwerk chip zijn in je apparaat die het gebruikte netwerk protocol a/c/g/n.. van je toegangspunt niet ondersteund. Je kunt in een dergelijk geval overwegen om een Wi-Fi USB dongle aan te schaffen wat de Wi-Fi chip dan vervangt. Let er dan goed op dat de Wi-Fi USB dongle wel compatible is met jouw Wi-Fi router en met het operating system (en exacte versie) waar je de dongle wilt gebruiken.

Je Wi-Fi chip werkt slecht samen met je toegangspunt

In sommige gevallen nadat je alle firmware en drivers aangepast hebt kan het zijn dat je moet concluderen dat de Wi-Fi chip niet fijn samenwerkt met je Wi-Fi toegangspunt. Zeker als je merkt dat veel andere Wi-Fi apparatuur meestal wel feilloos werkt. Je kunt in een dergelijk geval overwegen om een Wi-Fi USB dongle aan te schaffen wat de Wi-Fi chip dan vervangt. Zorg er voor dat de Wi-Fi dongle jouw router protocollen a/c/g/n etc. ook goed ondersteund en let er goed op dat de software voor de dongle ook voor jouw versie van het operating systeem beschikbaar is. Sommige dongles leveren soms nog geen goede werkende driver software voor Windows 8.1, vraag daar dus naar als je een Wi-Fi USB dongle aanschaft voor een PC of laptop met die versie van Windows. Voor niet PC of laptop apparatuur zoals een smart TV of een media player bestaat soms de mogelijkheid om een insteekkaart te gebruiken. Je zult van via de leverancier informatie kunnen achterhalen of daar een Wi-Fi insteekkaart voor bestaat. Tenslotte valt het soms te overwegen om het apparaat, indien goed mogelijk, toch nog via een kabel te verbinden. Een alternatief voor een lange kabel is eventueel het stroomnet te gebruiken met stroomnetadapters. Echter de kwaliteit van de verbinding is dan wel weer afhankelijk van hoe de stroombedrading in jouw huis loopt. Het is niet helemaal wat je wilt met een "draadloos" netwerk maar de problemen kunnen dan wel als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Andere apparatuur stoort de verbinding

In enkele gevallen kan het ook zijn dat een stoorzender de Wi-Fi verbinding ernstig hindert. Dit kan overigens een willekeurig apparaat zijn zoals een draadloze telefoon die net naast je Wi-Fi router staat. Ook is het mogelijk dat een ander toegangspunt (van de buren) de storing veroorzaakt. Vergeet daarbij niet dat de meeste smart TV's met de Wi-Fi direct optie ook als toegangspunt fungeren. Je zult met wat eenvoudige eliminatie methodes kunnen uitzoeken waar de storing vandaan komt, simpelweg door de mogelijke stoorzender even uit te zetten (de stroom er afhalen geeft de meeste zekerheid dat het apparaat ook echt uit is). Mocht de storing door een ander Wi-Fi toegangspunt veroorzaakt worden kan het lonen om uit te zoeken wat het beste kanaal is waar je jouw toegangspunt dan op kunt instellen. Er zijn gratis tools te downloaden waarmee je kunt zien welke kanalen en toegangspunten in gebruik zijn. Daarmee kun je dan het meest vrije kanaal zoeken. Een voorbeeld van zo een tool is InSSIDer of Xirrus Wi-Fi Inspector. Op mobiel zijn er ook Apps waarmee je meer informatie krijgt over de Wi-Fi netwerken om je heen, een voorbeeld is OpenSignal voor Android. Kijk dan goed welke kanalen gebruikt worden door de toegangspunten. Het kanaal van de sterkste toegangspunten om je heen moet je dus niet (meer) gebruiken. Het kanaal kun je vast zetten in de administratie interface van je Wi-Fi router. Meestal staat die default op automatisch.

Tot slot

Wi-Fi problemen oplossen is soms niet eenvoudig. Daarbij spelen soms zelfs meerdere factoren tegelijk een rol zoals een slechte driver EN de afstand van je apparaat wat het totale probleem extra lastig maakt. Je moet dan twee lastige problemen oplossen. Daarbij ben je soms ook erg afhankelijk van de informatie die beschikbaar is voor jouw apparatuur. Dat doorzetten, zoeken en secuur werken is helaas niet voor iedereen weggelegd maar zal toch helaas de enige manier zijn om met de wi-fi problemen af te rekenen. Hopelijk hebben de genoemde oplossingen je in ieder geval een hint in de goede richting gegeven.
© 2014 - 2024 Designatie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanschaf laser printer. Waar let je op bij het kopen?De aanschaf van een laser printer lijkt een vrij makkelijke keus. Er zijn immers ontzettend veel laser printers op de ma…
Printen vanaf je tablet of telefoon: Google CloudprinterPrinten vanaf je tablet of telefoon: Google CloudprinterWe gebruiken onze tablets en smartphones steeds vaker en onze pc's steeds minder. Het is dus niet meer dan logisch dat j…
Maak pdf’s met AcroPdfMaak pdf’s met AcroPdfIn feite was OpenOffice.org de eerste die programmatuur beschikbaar stelde waarmee je eenvoudig pdf’s kunt maken. Inmidd…
A0 en A1 printers: alle types en mogelijkhedenEr zijn vele verschillende A0 en A1 printers op de markt. De vraag is: welke grootformaat printer past het beste bij uw…
Verschil tussen hubs en switchesEr wordt in computernetwerken regelmatig gesproken over een netwerkswitch. Soms komt men ook nog de term hub tegen. Maar…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Paulnaude, Pixabay
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
 • http://computerworld.nl/software/74079-5-gratis-wifi-tools-voor-windows
Designatie (20 artikelen)
Laatste update: 20-04-2015
Rubriek: Pc en Internet
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.