InfoNu.nl > Pc en Internet > Geschiedenis > Ontstaan van het internet en de ontwikkeling van uw pc

Ontstaan van het internet en de ontwikkeling van uw pc

Ontstaan van het internet en de ontwikkeling van uw pc Internet bestaat nog niet eens zo lang en ondanks dat het niet meer weg te denken is uit onze samenleving werd 30 jaar geleden nog voorspeld dat het weinig toekomst zou hebben. Inmiddels weet u dat het anders is gelopen en dat het internet wereldwijd een explosieve groei heeft doorgemaakt. Overigens worden de mogelijkheden van het internet nog lang niet allemaal benut, feitelijk staat de hele ontwikkeling nog in de kinderschoenen en de komende decennia staat u een complete revolutie te wachten van de wereld om u heen. Maar hoe is het eigenlijk begonnen en wie heeft het bedacht? En hoe werd de ontwikkeling van de moderne pc die nu zo gewoon lijkt mogelijk gemaakt? Ga mee op zoek naar de antwoorden!

De eerste computers

Het verhaal over het begin van internet laat zich lezen als een spannend jongensboek en dat is wel toepasselijk want zoals gezegd staat het internet nog in de kinderschoenen. Voor 1990 hadden de meeste mensen er nog nooit van gehoord, incidenteel werd er wel eens een klein berichtje over gepubliceerd in de kranten maar daar werd weinig aandacht aan besteed. In eerste instantie wordt de voorloper van het internet in het diepste geheim opgezet door het Amerikaanse Ministerie van Defensie in de nasleep van de koude oorlog. Defensie maakte toen al langer gebruik van het fenomeen computer, enorme machines, met een gewicht van duizenden kilo's en zo groot als een schoollokaal. Er bestonden er een aantal die landelijk gezien onderling met elkaar verbonden waren tot een zogenaamd lineair geschakeld netwerk. Collossus bijvoorbeeld speelde in 1944 een belangrijke rol bij de voorbereidingen voor D-Day, de landing in Normandië. Tijdens de latere nucleaire wapenwedloop ontstond de behoefte om de computers onafhankelijk van elkaar te kunnen laten werken zodat bij een eventuele Russische aanval met atoombommen niet direct het complete landelijke netwerk onbruikbaar zou worden wanneer één van de defensiecomputers zou zijn vernietigd.

Deel van Colossus 1944 US Defence / Bron: The National Archives (United Kingdom), Wikimedia Commons (Publiek domein)Deel van Colossus 1944 US Defence / Bron: The National Archives (United Kingdom), Wikimedia Commons (Publiek domein)
ENIAC 1946 US Defence / Bron: U.S. Army Photo, Wikimedia Commons (Publiek domein)ENIAC 1946 US Defence / Bron: U.S. Army Photo, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Het idee de computers van elkaar los te koppelen was mogelijk geworden door de uitvinding van de chip in het begin van de jaren '70. Dankzij de chip konden computers kleiner gemaakt worden en nadat de plannen eenmaal vorm hadden gekregen werd er gewerkt aan het realiseren van een gedecentraliseerd netwerk dat nog steeds zou blijven functioneren ook wanneer bepaalde delen zouden worden uitgeschakeld. Dus in plaats van computers die lineair geschakeld waren en waarbij het complete netwerk ontregeld zou zijn als één van de schakels uitviel werden de computers als in een spinnenweb met elkaar verbonden, vanuit het hart van het web werden steeds nieuwe onafhankelijk van elkaar functionerende systemen in werking gezet die ieder voor zich alle informatie bevatten die voorheen werd gedeeld door slechts enkele computers. Het project werd het Advanced Research Projects Agency Network genoemd, ging in 1969 van start en was gericht op het ontwikkelen van een betrouwbaar communicatie netwerk voor defensiedoeleinden. Het grote publiek wist toen vanzelfsprekend nog van niets, dat zou pas veel later komen.

Voortschrijdende ontwikkeling

Het Advanced Research Projects Agency Network, kortweg ARPANET is de voorloper van het internet zoals we dat vandaag de dag kennen. Van lieverlee ontstond bij de Amerikaanse krijgsmacht de behoefte om het netwerk wereldwijd te kunnen gebruiken. Daar was zoals dat heet een nieuw standaard protocol voor nodig en daaruit komt de Internet Protocol (IP) technologie voort waarin bepaald wordt op welke wijze de electronische boodschappen ingepakt, geadresseerd en verstuurd worden via dat nieuw te ontwikkelen netwerk. Het krijgt zijn uiteindelijke vorm in 1977 en wordt het TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol genoemd. Tegenwoordig is dit zeer complexe materie en een specialisme binnen ICT-opleidingen.


TCP/IP maakt het vanaf 1977 mogelijk om verschillende onderdelen van andere netwerken die dan al gebruikt worden door bibliotheken en onderzoekslaboratoria zoals de National Science Foundation direct aan het Advanced Research Projects Agency Network te verbinden. Dit nieuwe geheel van netwerken werd het Internet genoemd. Wetenschappers en onderzoekers gingen al snel gebruik maken van dit netwerk wat in de 70er jaren wordt verfijnd door hoge snelheids computers op strategische plaatsen neer te zetten en met elkaar te verbinden waardoor de snelheid van het dataverkeer kon groeien. In 1981 lanceert IBM de eerste personal computer en vanaf 1985 begon de National Science Foundation een programma om het Internet in de gehele VS aan te bieden aan alle educatieve instellingen, overheids instellingen en aan organisaties die bezig waren met internationaal onderzoek. Dat is het moment waarop het internet ook bereikbaar wordt voor het grote publiek en in de 90er jaren maakt het een explosieve groei door. Geschat wordt dat het aantal op het internet aangesloten computers elk jaar verdubbelde. Als men praat over grote belangrijke historische gebeurtenissen wordt al gauw gedacht aan militaire veldslagen, machtswisselingen, natuurrampen of conflicten maar het zijn vaak de praktische uitvindingen die ècht veranderingen brengen in het leven van gewone mensen.

Het hart van de computer

De eerste computers waren in feite rekenmachines die ingewikkelde wiskundige problemen relatief snel konden oplossen.
Zij werkten met buizentechniek en magneetschakelaars en dit was één van de redenen waarom ze zoveel ruimte innamen.
Daar kwam verbetering in toen in 1947 de transistor werd uitgevonden door John Bardeen, Walter Brattain en William Shockley die werkzaam waren bij Bell Laboratories USA. Wetenschappers waren al langer bezig met dit concept en in 1923 werd voor het eerst een poging ondernomen een produkt dat enigszins op een transistor leek te doen laten werken. Dit experiment werd uitgevoerd door de natuurkundige Julius Egar Lilienfeld, die er in 1925 in Canada patent voor aanvroeg. Zijn creatie leek ietwat op een FET, de "Field-Effect Transistor". Een FET is in feite een electronisch relais, eenvoudigweg gezegd een soort schakelaar.
De Duitser Oscar Heil ontwikkelde in 1934 ook iets dergelijks. Maar al die pogingen van voor de tweede oorlog raakten in de vergetelheid. Wel vermoed men dat de onderzoekers uit 1947 heimelijk informatie bekwamen van Julius Egar Lilienfeld.

Intel, de eerste chip / Bron: LucaDetomi, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Intel, de eerste chip / Bron: LucaDetomi, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Op de eerste foto zien we een heel klein stukje van een zogenaamd "circuit-board" op ongeveer de ware grootte met daarop veel diverse componenten zoals resistors, capacitors, diodes, en inductors. De kleine ronde zilveren containertjes linksboven en rechtsmidden zijn transistors. Een transistor kan vele functies vervullen, ze kan werken als schakelaar, versterker van een stroom- stootje en als oscillator. In elke transistor zit een klein metaaldeeltje, silicon, dat een speciale behandeling heeft ondergaan.
U heeft vast wel eens gehoord van "Silicon Valley", het gebied in Californië waar de Amerikaanse high-tech computer industrie is gevestigd, zij dankt haar naam aan het gebruik van dit metaal in de chips voor de computerindustrie. Zo komen we gelijk bij de volgende stap in de ontwikkeling, de chip. De chip op foto 2, gefabriceerd in 1971, was één van het eerste en waarschijnlijk ook meteen het belangrijkste product ooit van de firma Intel, de eerste microprocessor. Zonder deze uitvinding zou de huidige pc niet hebben bestaan. De chip bevat in essentie veel en veel méér van dezelfde componenten zoals we ze op de eerste foto zien maar dan verkleind tot op een duizelingwekkende schaal. Het is geen wonder dat we deze moderne techniek maar moeilijk kunnen begrijpen, wat hier gebeurd is valt nauwelijks te bevatten! Dankzij de chip kon een begin gemaakt worden met de ontwikkeling van de moderne computer. De chip heeft daarnaast een heel scala aan uitvindingen mogelijk gemaakt zoals een ander niet meer weg te denken product van deze tijd, de mobiele telefoon. Nu de chip er eenmaal is volgen de nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op, de derde foto laat een circuit-board zien met de in 1999 door Nvidia uitgebrachte chips waarmee een mijlpaal werd bereikt op het gebied van 3D techniek. De schaalverkleining gaat door, chips worden steeds verder doorontwikkeld. Een mooi voorbeeld daarvan is de hedendaagse microSD card, een piepklein kaartje dat een onwaarschijnlijke hoeveelheid data kan bevatten.


De eerste personal computers

De eerste personal computers waren eigenlijk spelcomputers zoals de hierboven afgebeelde Commodore. De eerste computer zoals we deze ook nu nog kennen is de IBM Personal Computer die in 1981 werd geintroduceerd. Deze computer maakte gebruik van een los beeldscherm en toetsenbord en werkte met het DOS besturingssysteem. In 1984 introduceert Apple de Macintosh, de eerste computer met een grafische gebruikersomgeving hetgeen een revolutie voor de computermarkt betekent. Bij IBM liet men het ontwikkelen van de software aan anderen over en daar maakten de experts van Microsoft dankbaar gebruik van, zij brachten in 1985 de eerste versie van Windows uit, het was de eerste grafische gebruikersomgeving voor IBM pc 's en hun klonen. In tegenstelling tot de Macintosh is het op meerdere computers te gebruiken in plaats van alleen op het eigen product en hieraan dankt Windows dan ook -vooral met de latere versies- zijn succes. De eerste Macintosh was een complete computer waarbij alles in één behuizing was ondergebracht, ook het toetsenbord was in de machine geïntegreerd. Het interne geheugen was 128K RAM. Dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen, de huidige mobiele telefoons hebben hier een veelvoud van en het geheugen van de moderne computer is in principe oneindig uit te breiden door het toevoegen van meer geheugenkaarten.


Bij de eerste Mac was het nog niet mogelijk het geheugen uit te breiden maar net als bij IBM stond ook bij Apple de ontwikkeling niet stil en weldra verschenen er computers met meer geheugen en de mogelijkheid dit geheugen uit te breiden. De kleuren monitor doet zijn intrede en beeld en geluid worden verbeterd. De Amiga 1000 uit 1985 van Commodore die we hierboven zien afgebeeld wordt beschouwd als de eerste echte multimedia computer dankzij de superieure audio en video kwaliteit. Deze computer was ontwikkeld door voormalige Atari ingenieurs. De naam Atari is vooral bekend geworden door hun spelcomputers.

De laptop krijgt vorm

Natuurlijk werd er ook al snel nagedacht over een portable computer, dat zou voor allerlei soorten werkzaamheden een uitkomst bieden. De eerste laptops waren niet bepaald "schootcomputers", alleen al door het gewicht zou de gebruiker dit niet erg lang kunnen volhouden, daarnaast had de laptop ook nog niet het gebruiksgemak wat we heden ten dage kennen. Toch werden er serieuze pogingen ondernomen om een aanvaardbaar produkt op de markt te brengen, in eerste instantie gericht op technici die een computer nodig hadden voor hun veldwerk. Pieter Pynenburg vertelt: "In 1988 kreeg ik bij Tetterode de beschikking over een 'laptop'. Het werd een Osborne II, een niet te sjouwen portable XT met MS-Dos 3.1, een 7 inch monochroom schermpje en twee floppydrives. Daarmee konden we in het veld via communicatieprogramma's de systemen testen en instellen. Natuurlijk draaide die machine DOS, dus kon ik daarmee verder werken aan het DBase-project voor mijn vader, terwijl hij de eerste modules kon gaan gebruiken op zijn werk". Op de foto hieronder zien we de voorloper van de door Pieter beschreven computer, de Osbourne I.

Osbourne IOsbourne I
Tandy TRS-80 model 102 / Bron: NapoliRoma, Wikimedia Commons (Publiek domein)Tandy TRS-80 model 102 / Bron: NapoliRoma, Wikimedia Commons (Publiek domein)

De Osbourne I woog rond de twaalf kilo en had een nòg kleiner vijf inch beeldscherm dat was geplaatst tussen de twee stuks floppy diskdrives. Vergelijk deze moloch eens met de Galaxy Tab of de iPad. Wanneer de Osborne I in zijn koffer zat, leek het alsof je met een draagbare naaimachine op stap was in plaats van met een computer. Op de tweede foto zien we een kloon van de in 1983 uitgebrachte Radio Shack TRS-80 Model 100 Portable Computer, met door Bill Gates ontworpen software, die door velen de eerste serieuze laptop wordt genoemd en naar verluidt werd hij zelfs in 2001 nog gebruikt door journalisten die onderweg behoefte hadden aan een uitstekend "full-sized" toetsenbord met tekstscherm en een lange standby tijd van de accu's. Saillant detail: de afgebeelde Tandy TRS-80 model 102 is een schaamteloze kopie van het origineel van Radio Shack! De overgrootvader van alle moderne laptops zien we ernaast, het is de GRID Compass 1101. Hij werd uitgebracht in 1982 en het was in zijn tijd een "state of the art machine" met opvallend veel geheugen en een "groot" en helder scherm. Met een prijs van $ 8150,- mocht je wel wat verwachten en de computer was dan ook vooral ontworpen voor technisch geschoolde vaklieden en werd ook gebruikt door Amerikaanse militairen "in the field". Het streven van de bedenkers van het internet en de U.S. Army was werkelijkheid geworden.

Opslag van informatie en beeld- en geluidsdragers

Parallel met de ontwikkeling van de computer loopt de ontwikkeling van de produkten waarop informatie kan worden opgeslagen waarbij het natuurlijk van de belang is dat de eenmaal opgeslagen informatie ook weer kan worden teruggelezen. In de jaren '80 was de "floppy disk" het medium waarop data en programma's werden opgeslagen. Het waren slappe plastic magneetschijfjes die eerst nog in een kartonnen hoesje zaten, dat hoesje werd later vervangen door een plastic houder. De floppy's waren nodig om het interne geheugen van de computer niet te overbelasten maar ook omdat dat geheugen simpelweg niet toereikend was.

Philps-Sony CD-rom / Bron: Ubern00b, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Philps-Sony CD-rom / Bron: Ubern00b, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

De floppy's zijn inmiddels zeer gedateerd en hun rol is overgenomen door de in 1985 door Sony in samenwerking met Philips ontwikkelde CD-Rom, het bekende zilveren schijfje wat ook als audio CD en video DVD dienst doet. De opvolger hiervan is ook al weer wijdverbreid inmiddels, het is de zogenaamde USB-stick. In de stick zit, u raad het al, een chip met een "flashgeheugen" dat voor de opslag van de informatie zorgt. Door zijn geringe omvang, veel grotere opslagcapaciteit, het gebruiksgemak, de dalende prijzen en de betrouwbaarheid heeft de USB-stick vandaag de dag de diskette, de herbeschrijfbare CD en andere draagbare opslagmedia vrijwel geheel vervangen. Daarnaast is de USB-stick ook als gadget en reclameuiting van deze tijd helemaal in, er zijn enorm veel grappige en opvallende manieren bedacht om de stick extra aandacht mee te geven, hebt u nog een leuk idee?

De software bepaalt het gebruik

Kijk, dit is het moment om met nog meer technische termen te gaan smijten maar dat doen we niet, we willen het namelijk wel begrijpelijk houden. Software is ontwikkeld om de computer op een logische manier te laten werken maar de techniek erachter is voor de niet ingewijden volkomen onbegrijpelijk. Hier is ook de barriere uit ontstaan dat mensen die niet met de computer zijn opgegroeid er vaak maar moeilijk mee overweg kunnen, zij willen snappen wat deze high-tech machine doet maar dat lukt niet. Kinderen die het zoals we zeggen "met de paplepel ingegoten" hebben gekregen gaan er op een heel andere manier mee om, zij zijn helemaal niet bezig met alles te willen snappen, ze doen gewoon en hun intuïtie leidt ze langs de meest ingewikkelde wegen. Internet is de gewoonste zaak van de wereld voor ze en het gebruik ervan kent voor de slimste onder hen maar weinig geheimen. Dagelijks worden er nieuwe programma's bedacht en gemaakt en de bedenkers hiervan zijn zonder uitzondering vrijwel allemaal "wizzkids". Software wordt overal gebruikt, denk aan gespecialiseerde software voor de banksector, voor procestechnieken in fabrieken, op zeeschepen of voor het thuis samenstellen van een cd collectie. Het is overal, de wereld kan niet meer zonder.


De website

Het hedendaagse internet staat of valt natuurlijk met de websites. Kwam het internet voor particulier gebruik indertijd aarzelend op gang doordat bedrijven zich gingen profileren en een website lieten bouwen om op een nieuwe manier reclame te maken voor hun bedrijf, vandaag de dag telt een bedrijf wat geen site heeft gewoon niet meer mee. Ook de bakker, de groenteboer en de slager hebben een site, zelfs de kleinste eenmanszaak, van loodgieter tot accountant, iedereen is nu te vinden op internet. En we staan nog maar aan het begin van tal van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zeggen de experts. Nu al hebben winkels die geen webshop hebben veel minder kans om verkopen te realiseren, de consument kijkt eerst op het internet voor hij of zij een aankoop doet en men beslist aan de hand van die informatie waar en bij wie de aankoop gedaan wordt. Het vertrouwen in de webshop groeit en de gewone winkels nemen in aantal af. Ook particulieren hebben een eigen website of in ieder geval een blog, we zien al websites en blogs van kinderen vanaf 0 jaar, het zijn natuurlijk papa en mama die hier trots hun kind de eerste stapjes laten zetten in cyberspace maar hoe zal de wereld van het internet er uit zien als hun kinderen hun 50e levensjaar naderen? Inmiddels bestaan er nu al miljarden websites en in de toekomst zullen dat er waarschijnlijk net zo veel zijn als er sterren zijn in het heelal!


Meer over de geschiedenis van de computer en het internet

We hebben hier in vogelvlucht de ontwikkeling van de computer en het internet beschreven en zijn daarbij secuur te werk gegaan maar er is natuurlijk nog veel meer informatie over te vinden en waar kunnen we dat beter doen dan op het internet? Een nadeel van het internet is dat lang niet alle bronnen betrouwbaar zijn, men schrijft en doet maar wat. Het beste kunnen we dan ook zoeken op de sites van wetenschappelijke instituten en bibliotheken. Een leuke site over dit onderwerp die we wel graag noemen is de Engelstalige site van het Computermuseum van Mr. Martin, enorm uitgebreid, alle bekende merken worden behandeld en de informatie is buitengewoon goed gedocumenteerd. De mensen die meer over computerspellen en hun geschiedenis willen zien verwijzen we naar deze pagina van de pcgameshardware site, hier kunt u uw hart ophalen, werkelijk alle gameconsoles van vroeger tot nu worden hier behandeld. Ook de rest van de site is up to date! Interessante en wetenswaardige informatie over de programmeurs van ENIAC, de eerste volledig elektronisch werkende digitale computer ter wereld, is ook zeer de moeite van het lezen waard, het zal u nog verbazen! Kijk tot slot ook eens bij De USB-stick als grappige gadget, gimmick en als cadeautje om een aardige indruk te krijgen van wat er zoal mogelijk is in USB-stick land. Veel plezier bij het surfen op het net en bedenk dat u er ook al onderdeel van uit kan maken zonder dat u dat zelf weet, hebt u uw eigen naam al eens "gegoogled"? Wellicht staat ook u met naam en toenaam op het internet met een belangrijk wapenfeit of een historisch gezien interessante periode uit uw leven!

Lees verder

© 2011 - 2017 Fijnesteyn, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De oorsprong van het internetDe oorsprong van het internetHet internet is een wereldwijd netwerk van computers waarmee informatie kan worden uitgewisseld. Uit het hedendaagse lev…
Veilig surfen en computer gebruikVeilig surfen en computer gebruikDagelijks gebruik je je computer. Veel van wat je doet op de pc laat ergens een spoor achter. Zoekwoorden in google, wel…
Mijn internet is traag: wat kan er mis zijn?Niets is vervelender dan een sloom internetverbinding. Als je aan het surfen bent op het internet wil je gewoon een snel…
Snel en gemakkelijk je PC opschonenSnel en gemakkelijk je PC opschonenWanneer je bemerkt dat je computer behoorlijk trager begint te werken, wordt het tijd om je PC op te schonen. In drie ee…
Het ontstaan van computers en internetHet ontstaan van computers en internetVoor ons is het heel normaal dat wij computers gebruiken en internet, maar er was een tijd dat dit niet zo normaal was!…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PeteLinforth, Pixabay
 • Ada-online.be
 • Anbo.nl
 • Be-wired.nl
 • Computermuseum.li
 • Computinghistory.org.uk
 • Compuscie.blogspot.com
 • Elleycho.blogspot.com
 • En.wikipedia.org
 • Flyusb.com
 • Mediatheek.thinkquest.nl
 • Mrmartinweb.com
 • Nieuwemedia.blog.nl
 • Pbworks.com
 • Pcgameshardware.com
 • Ppynenburg.nl
 • Afbeelding bron 1: The National Archives (United Kingdom), Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: U.S. Army Photo, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: LucaDetomi, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 4: NapoliRoma, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Ubern00b, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "Ontstaan van het internet en de ontwikkeling van uw pc"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Jan, 16-03-2012 22:28 #1
Ik las in uw artikel dat de transistor in 1940 is uitgevonden, wat een foutieve datum is. Dit moet zijn 1947 door John Bardeen, Walter Brattain en William Shockley bij Bell Laboratories USA (van AT & T). Wel is in 1923 een eerste poging gedaan iets wat op een transistor leek te doen laten werken. En wel door de natuurkundige Julius Egar Lilienfeld, die in 1925 in Canada patent er voor aanvroeg. Zijn creatie leek ietwat op een FET. De Duitser Oscar Heil creeerde in 1934 ook iets dergelijks. Maar al die pogingen van voor de tweede oorlog raakten in de vergetelheid. Wel vermoed men dat de onderzoekers uit 1947 heimelijk informatie bekwamen van Julius Egar Lilienfeld. Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Jan,

Dank je voor je terzake kundige reactie, ik stel het zeer op prijs en heb je reactie in het stuk verwerkt.

Vriendelijke groet, Chris Freriks

Infoteur: Fijnesteyn
Laatste update: 07-06-2016
Rubriek: Pc en Internet
Subrubriek: Geschiedenis
Special: Computerfans
Bronnen en referenties: 21
Reacties: 1
Schrijf mee!