InfoNu.nl > Pc en Internet > Diversen > Waar kan ik Cybercrime melden?

Waar kan ik Cybercrime melden?

Door meerdere oorzaken is het vaststellen van een 'digitale overtreding' moeilijker dan het vaststellen van een misdaad in de wereld van alledag. Vergelijk bijvoorbeeld huisvredebreuk met computervredebreuk. Het is vaak eenvoudig vast te stellen dat iemand een woning zonder toestemming betreedt, terwijl het plegen van computervredebreuk niet altijd duidelijk is.

Misbruik geconstateerd of tenminste sterke vermoedens

Zoals in de hele maatschappij het bestaan van misdaad een gegeven is, zo geldt dat ook in de digitale wereld. Het voorkomen van een misdaad is een wat negatieve benadering van de activiteiten van een professional op het gebied van informatiebeveiliging. Preventie hierbij is een sterk terugkomend onderwerp. Maar wat nu als je vermoedt dat er toch misbruik plaatsvindt of heeft plaatsgevonden?

Misbruik kent natuurlijk verschillende vormen. Zo kan het voor komen dat je vindt dat een bedrijf niet op een goede manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Ook kan het gebeuren dat je slachtoffer bent van een hacker. In deze gevallen zul je eerst een klacht willen indienen en uiteindelijk wil je aangifte kunnen doen. In sommige gevallen kun je of mag je dat niet zelf. Er is bijvoorbeeld binnen je bedrijf een afdeling die verantwoordelijk is voor de digitale veiligheid van het bedrijf en wanneer jij geen onderdeel van deze afdeling uitmaakt en een overtreding constateert, zul je het probleem moeten overdragen.

Het kan natuurlijk frustrerend zijn als je wel denkt te weten hoe iets opgelost kan worden, maar zelf niet de bevoegdheid hebt. Toch zul je dan met de juiste instantie contact op moeten nemen.

Hulp van derden inschakelen

In alle gevallen dat je zelf niet kunt of mag handelen, zul je het probleem moeten overdragen aan iemand anders die bevoegd en bekwaam is om actie te ondernemen. Het is natuurlijk wel nodig om eerst vast te stellen dat er sprake is van een overtreding of een misdrijf. Alleen een vermoeden hebben is niet genoeg. Ditzelfde geldt voor een inbraak. Wanneer je 's avonds thuiskomt en merkt dat de deur niet op slot is, bel je niet direct de politie. Je wilt eerst zeker weten dat er ingebroken is en dat je niet alleen per ongeluk bent vergeten de deur op slot te doen. Pas wanneer je ziet dat het huis overhoop gehaald is en de DVD Home Cinema set is verdwenen, bel je de politie.

Zo werkt het ook in de digitale wereld. Je zult eerst moeten constateren dat er een incident heeft plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld te constateren met behulp van een digitaal recherchebureau. Een digitaal recherchebureau kan door middel van forensisch onderzoek vaststellen of er inderdaad reden is om vervolgstappen te ondernemen.

Wanneer we vervolgstappen willen ondernemen, is het noodzakelijk te weten welke instantie waar verantwoordelijk voor is. In Nederland is er een aantal partijen waar je terechtkunt voor verschillende soorten incidenten. We bespreken de belangrijkste.

Politie

Wanneer je slachtoffer bent geworden van computercriminaliteit is het zaak, net als bij elk ander misdrijf, dat je aangifte doet. Dit betekent dat je naar het politiebureau gaat om mede te delen dat je slachtoffer bent van een bepaalde vorm van computercriminaliteit. De politie zal een proces-verbaal opmaken en jouw zaak onderzoeken. De politie heeft tevens een online meldpunt voor cybercrime, genaamd Meldpunt Cybercrime. Het MCC is een meldpunt op internet van de politie op het gebied van cybercrime. Voor het bedrijfsleven is er een Stappenplan Aangifte Computercriminaliteit opgesteld. Hierin staat wat een bedrijf zelf kan doen om bewijsmateriaal te verzamelen en om verdere schade te voorkomen. Zoals al eerder aangegeven, is het vaak moeilijk om een digitale overtreding vast te stellen en te bewijzen. Een andere oorzaak waardoor het moeilijk is om de digitale misdaad te bestrijden, is de lage aangiftebereidheid van de slachtoffers. Gezien het gevoelige karakter binnen veel bedrijven van het onderwerp ICT Security is publiciteit rondom overtredingen een heikel punt. Welk bedrijf wil in de pers geassocieerd worden met criminele praktijken? Zelfs voor slachtoffers betekent dit negatieve publiciteit. Hoe minder er echter aangifte wordt gedaan, des te kleiner is de kans op effectieve bestrijding. Ook hier kun je weer de parallel trekken met 'real life'.

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) wordt nageleefd. Wanneer je dus berichten ontvangt van een bedrijf zonder dat je dat wilt, vraag je natuurlijk eerst of ze jouw e-mailadres uit hun bestand willen verwijderen. Doen ze dat niet, dan kun je een klacht indienen bij de AP. Dit college kan vervolgens bijvoorbeeld een boete opleggen. De AP heeft een website over privacy, te weten MijnPrivacy. Hier kun je antwoorden vinden op vragen over de privacy en een melding doen wanneer je vindt dat er niet correct wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

CERT

CERT is de afkorting van Computer Emergency Response Team. Veel grotere bedrijven, ISP's, universiteiten, ziekenhuizen en overheden hebben een CERT. Tegenwoordig wordt ook vaak de term CSIRT gebruikt, voor Computer Security Incident Response Team. Een CERT/CSIRT is verantwoordelijk voor de security binnen het bedrijf en moet snel op een veiligheidsincident kunnen reageren.

Enkele voorbeelden van Nederlandse CERT's zijn:
  • Govcert. Dit is het CERT van de Nederlandse overheid.
  • KPN-CERT. Dit is het CERT voor KPN, HetNet en XS4ALL.
  • CERT-UVA. Dit is het CERT voor de Universiteit van Amsterdam.

Wanneer je denkt dat het netwerk van jouw internetprovider wordt misbruikt, kun je contact opnemen met het CERT/CSIRT van jouw provider.
© 2012 - 2019 Tomski, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis van CybercrimeHet is de snelst groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren. Cybercrime, het plegen van een misdaad via de computer…
Voorkom identiteitsfraude met de KopieID appVoorkom identiteitsfraude met de KopieID appSteeds meer mensen worden het slachtoffer van identiteitsfraude. Dit komt omdat mensen te goed van vertrouwen zijn en ni…
Seksueel misbruikt... en dan?Seksueel misbruik is een heel ingrijpende gebeurtenis. Het verscheurt je vanbinnen en het is een lang zwaar proces om de…
ComputercriminaliteitComputercriminaliteitComputercriminaliteit oftewel cybercrime, kent velen vormen. Voor alle vormen van computercriminaliteit geldt dat er spr…
Wanneer bel je 112? En wanneer bel je politie of brandweer?Wanneer bel je 112? En wanneer bel je politie of brandweer?Wanneer er gevaarlijke of levensbedreigende omstandigheden zijn is het zaak om het alarmnummer 112 te bellen. Maar soms…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecomwet-en-regelgeving/vraag-en-antwoord/wat-is-cybercrime-en-waar-kan-ik-dit-melden.html
  • https://www.meldpuntcybercrime.nl/
  • College Bescherming Persoonsgegevens
  • www.govcert.nl

Reageer op het artikel "Waar kan ik Cybercrime melden?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tomski
Gepubliceerd: 03-02-2012
Rubriek: Pc en Internet
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!